Sarajevska Zima

Međunarodni Festival Sarajevo - Sarajevska zima   Autor: www.sarajevo.ba i www.sarajevskazima.ba   2005-12-23

Prva sezona Festivala je realizovana od 21.12.1984. do 06.04.1985. godine.

Za sedamnaest godina svog postojanja Festival je postao neodvojiv dio života grada i njegovih stanovnika. U toku 855 dana Sarajevske zime izvedeno je 2149 različitih predstava i izložbi sa više od 2.607.000 posjetilaca i 18.626 učesnika. Umjetnici dolaze iz svih dijelova svijeta da učestvuju na Sarajevskoj zimi.

Festival Sarajevo Sarajevska zima održava se bez prestanka tokom svih proteklih godina i postao je simbol slobode, stvaralaštva i upoznavanja sa različitim kulturama i civilizacijama svijeta. Zajedno sa Međunarodnim centrom za mir, Festival Sarajevska zima je pokretač i organizator projekta Sarajevo, kulturni centar Evrope u 1993. godini. Ovu ideju podržala je Skupština grada Sarajeva i 11000 najpoznatijih ličnosti iz cijelog svijeta kao i najznačajnije institucije Evrope. Međunarodni centar za mir i Međunarodni festival Sarajevo Sarajevska zima obnavljaju ovu inicijativu za početak narednog stoljeća. Organizator Međunarodnog festivala Sarajevo Sarajevska zima je Međunarodni centar za mir, član ISPA - New York (Svjetsko društvo za umjetnost), EAF - Ženeva (Evropska asocijacija festivala) i MARE - Rim (Asocijacija mediteranskih zemalja).

Festival se održava pod pokroviteljstvom Evropske unije, UNESCO-a, Savjeta Evrope, Grada Sarajeva i Kantona Sarajeva. Međunarodni Festival Sarajevo Sarajevska zima je dobitnik najvišeg priznanja grada Sarajeva Šestoaprilske nagrade i mnogih međunarodnih priznanja i nagrada za svoju ulogu u razvoju kulture i umjetnosti u zemlji i svijetu. XXI. Festival Sarajevska zima održava se od 07.02-21.03.2005. godine.

Internacionalni festival Sarajevo Sarajevska zima je tradicionalni susret umjetnika i građana svijeta.
Prva sezona festivala Sarajevska zima je realizovana od 21. 12. 1984. do 6. 4. 1985. godine. Za dvadeset godina svog postojanja Festival je postao neodvojiv dio života grada i njegovih stanovnika. U toku 941 dan Sarajevske zime izvedeno je 2.387 različitih predstava i izložbi sa više od 2.707,723 posjetilaca i 21.211 učesnika. Festival Sarajevska zima održava se bez prestanka tokom svih proteklih godina i postao je simbol slobode, stvaralaštva i upoznavanja sa različitim kulturama i civilizacijama svijeta.

Zajedno sa Međunarodnim centrom za mir, Festival Sarajevska zima je pokretač i organizator projekta Sarajevo, kulturni centar Evrope od 21. decembra, 1993 do 21. marta, 1994. godine (period između dva kulturna centra Evrope, Antwerpen ‘93 i Lisabon ‘94). Ovu ideju podržala je Skupština grada Sarajeva i 11.000 najpoznatijih ličnosti iz cijelog svijeta kao i najznačajnije institucije Evrope. Međunarodni centar za mir i Internacionalni festival Sarajevo Sarajevska zima obnavljaju ovu inicijativu. Dvadesetogodišnjica Festivala Sarajevo Sarajevska zima bila je posvećena projektu Sarajevo, interkulturalni grad Savjeta Evrope.

Organizator Internacionalnog festivala Sarajevo Sarajevska zima je Međunarodni centar za mir. Međunarodni centar za mir je član International Societies for Performing Arts (ISPA), European Festival Association (EFA), i Asocijacije Bijenala mladih umjetnika Evrope i Mediterana (BJCEM).

Internacionalni festival Sarajevo Sarajevska zima je dobitnik brojnih međunarodnih priznanja i najznačajnije nagrade grada Sarajeva Šestoaprilska nagrada Sarajeva. Festival se održava pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope, Vijeća ministara BiH, Federacije BiH, Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva.

Posaljite ovaj link preko email-a

Nazad na prethodnu stranicu